Geen producten (0)

Algeme voorwaarden

Artikel 1  Definities
Massagesalon ZenFit-Massage: praktijk voor(klachtgerichte) massages en ontspanningsmassages.
De cliënt: de wederpartij van Massagesalon ZenFit-Massage.Het woord cliënt wordt gebruikt voor zowel mannelijke als vrouwelijke cliënten.
Behandeling/Afspraak: de overeenkomst tussen cliënt en Massagesalon ZenFit-Massage/ behandelaar/masseur.
 
Artikel 2  Algemeen
De cliënt gaat akkoord met de algemene voorwaarden zodra een afspraak is gemaakt met Massagesalon ZenFit-Massage voor de aangeboden diensten.
Wederzijds respect in een veilige sfeer voor zowel de cliënt als de therapeut is een vanzelfsprekendheid tijdens een massage.
Massagesalon ZenFit-Massage behoudt zich het recht voor om cliënten te weigeren zonder opgaaf van reden.
Persoonlijke hygiëne is belangrijk wanneer u komt voor een behandeling. U mag dit ook verwachten van uw behandelaar.
Massagesalon ZenFit-Massage is niet gediend van erotisch getinte benaderingen of toespelingen, de behandeling zal dan onmiddellijk worden gestaakt en de overeenkomst worden ontbonden. De cliënt dient alsnog de volledige prijs van de afgesproken behandeling per direct te betalen.
 
Artikel 3  Toepasselijkheid
Op alle behandelingen en facturen tussen Massagesalon ZenFit-Massage en de cliënt zijn onder uitdrukkelijke uitsluiting van andere Algemene Voorwaarden, uitsluitend deze Algemene Voorwaarden van Massagesalon ZenFit-Massage zijn van toepassing. Acceptatie van een behandeling houdt in dat de cliënt de toepasselijkheid van deze Algemene Voorwaarden van Massagesalon ZenFit-Massage heeft aanvaard.

Artikel 4  Afspraken/ Behandelingen
Behandeling is alleen mogelijk op basis van afspraak. De behandelingen worden in overleg met de cliënt ingepland. De cliënt ontvangt een afspraakbevestiging en een afspraakherinnering per mail.
Voor het behandelen van pijn gerelateerde klachten wordt er eerst een Intake gedaan. De cliënt is zelf verantwoordelijk voor de informatie, en de juistheid, die hij/zij verstrekt en tijdens de Intake en de daaropvolgende behandelingen. Bij wijzigingen in de gezondheidssituatie van de cliënt is hij/zij zelf verantwoordelijk om dit aan Massagesalon ZenFit-Massage door te geven
Wanneer de cliënt onder behandeling is van een arts, of enig andere specialist, is het de verantwoordelijkheid van de cliënt zelf om deze te informeren dat hij/zij massage behandelingen ondergaat.
Massagesalon ZenFit-Massage adviseert de cliënt wanneer hij/zij een (nieuwe)(lichamelijke) klacht heeft waarvoor hij/zij nog niet eerder is behandeld, om eerst met de huisarts of specialist te overleggen.

Artikel 5  Annuleren van een afspraak
Annulering van afspraken van de cliënt dient uiterlijk 24 uur voor het afgesproken tijdstip te gebeuren, indien de cliënt hier niet aan voldoet of niet verschijnt op de afspraak behoudt Massagesalon ZenFit-Massage het recht om 100% van het tarief van de gemiste behandeling in rekening te brengen.
Indien Massagesalon ZenFit-Massage de geplande afspraak niet kan nakomen, wordt de cliënt hiervan tijdig op de hoogte gesteld en indien van toepassing een alternatief aangeboden.

Artikel 6  Geheimhouding en Privacy Overeenkomst
De behandelend masseur heeft geheimhoudingsplicht, dit verplicht de masseur tot geheimhouding van alles dat  in het kader van de beroepsuitoefening bekend wordt in relatie tot de cliënt. Massagesalon ZenFit-Massage zal alle informatie over de cliënt en alle overige informatie die zij verkrijgt bij de uitvoering van haar diensten, vertrouwelijk behandelen en deze informatie niet met derden delen.
Massagesalon ZenFit-Massage voldoet aan de AVG (Algemene Verordening Gegevens) door middel van een Privacy Overeenkomst.

Artikel 7  Dossiervorming
De masseur is wettelijk verplicht om een dossier samen te stellen voor elke cliënt die de therapeut onder behandeling heeft.
De cliént heeft ten allen tijde het recht op inzage in zijn dossier. 

Artikel 8  Tarieven en betaling
De tarieven van de massages/behandelingen staan vermeld op de website.
De volledige kosten van de behandeling wordt na afloop van de massage/behandeling per pin, betaalverzoek of contant voldaan. Indien een betaling per factuur is overeengekomen dient deze uiterlijk binnen 7 dagen na de factuurdatum te zijn voldaan.
 
Artikel 9  Aansprakelijkheid
De cliënt maakt uit eigen vrije wil en op eigen risico gebruik van diensten van Massagesalon ZenFit-Massage en derhalve kan deze niet aansprakelijk worden gesteld voor enige schade, ontstaan voor/tijdens/na deelneming/gebruikmaking aan/van behandelingen en/of diensten.
Massagesalon ZenFit-Massage is niet verantwoordelijk voor schade en/ of letsel als gevolg van verzwijgen of onwetendheid van medische informatie zoals lichamelijke en/of geestelijke aandoeningen, blessures en medicijngebruik.
Massagesalon ZenFit-Massage is niet verantwoordelijk voor beschadiging, diefstal of verlies van persoonlijke bezittingen van de klant in en om de praktijk.

Artikel 10  Klachten
Massagesalon ZenFit-Massage streeft ernaar om de massage/behandeling en het contact met de cliënt zo professioneel en respectvol als mogelijk te laten verlopen. Mocht er onverhoopt een klacht zijn over de behandeling dan dient deze binnen 7 dagen, na de betreffende behandeling, kenbaar gemaakt te worden aan Massagesalon ZenFit-Massage via een persoonlijk gesprek of via e-mail. Massagesalon ZenFit-Massage zal de klacht zo goed mogelijk trachten op te lossen.

Artikel 11  Instemming met de Algemene Voorwaarden
De algemene voorwaarden staan vermeld op de website. De cliënt gaat stilzwijgend en onverkort akkoord met de voorwaarden op het moment dat de cliënt hierover geen melding maakt voor of bij begin van de afspraak. Deze voorwaarden gelden ook voor alle volgende behandelingen. In gevallen waarin deze voorwaarden niet voorzien, gelden de algemeen gehanteerde regels en voorschriften alsmede de wettelijke bepalingen.

Wij maken gebruik van cookies om onze website te verbeteren, om het verkeer op de website te analyseren, om de website naar behoren te laten werken en voor de koppeling met social media. Door op Ja te klikken, geef je toestemming voor het plaatsen van alle cookies zoals omschreven in onze privacy- en cookieverklaring.